Day: April 4, 2011

Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh, hiện đại

Nguồn bài viết: Blog GS Nguyễn Đăng Hưng. Kiến nghị cải cách, hiện đại hóa giáo dục GS Hoàng Tụy Sau hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế ấn tượng dựa chủ yếu vào vốn đầu tư, lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên, đã đến lúc muốn tiếp tục đi lên một […]

Scroll to top