Day: April 6, 2011

Đổi tí giao diện…

Vậy là đã hoàn thành (cơ bản) xong cái theme blog cho em iu, rồi gia hạn xong hết tất cả các domain (dù 1 trong số đó chưa trả tiền lại 😉 ), chuyển xong cái site chung anh.sanh.us về server ở VN để truy cập cho nhanh nữa… hee, thấy vui vui & […]

Scroll to top