Day: April 7, 2011

Ngủ ít hơn mà vẫn làm nhiều việc hơn ?

1. Bản chất của giấc ngủ. Khi ta ngủ mọi hoạt động của cơ thể đều đưa về trạng thái thấp nhất: sóng não, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở,….Liên quan cơ bản đến độ tỉnh táo và tinh thần hưng phấn của ta là sóng não, khi sóng não hoạt động với tần số […]

Scroll to top