Day: April 9, 2011

6 tình huống “trật đường ray” trong sự nghiệp

*Note bài này lại để ghi nhớ 🙂 <nhất là mục 4 và 5> “Trật đường ray” trên con đường sự nghiệp, dù chỉ thỉnh thoảng, cũng là cơn ác mộng với những nhân viên có chí tiến thủ cao. Làm thế nào để bảo đảm những tình huống “trật chìa” đó không xảy ra […]

Scroll to top