Day: August 22, 2011

Thường nhật…

Thường nhật rồi sẽ là những niềm vui nho nhỏ khi ngồi cắt dán mấy tấm hình, là set wallpaper để rồi nhìn cười mỉm một mình mà lòng thầm hạnh phúc. Thường nhật rồi sẽ là bận bịu với công việc nhưng lâu lâu lại dòm vào cái ảnh một tí, nhắn một tin […]

Scroll to top