Month: April 2013

Hỏi đâu cho có công bằng

Lượm lặt từ facebook, đọc để ngẫm nghĩ mà làm thằng đàn ông cho đáng, biết yêu thương, biết trân trọng những người phụ nữ của đời mình… 1. Phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm còn đàn ông thì được nghỉ […]

Gánh đàn bà…

Nửa đêm ngồi dậy đọc báo cáo, lướt qua fb thấy note này hay, ghi lại để đọc, hiểu, thấm, nhớ… và thêm yêu thương những người phụ nữ của đời mình… —————- Khi em mười tám đôi mươi, em có tất cả ưu thế để người khác giới phải nâng niu. Dĩ nhiên là […]

Scroll to top