học làm người

Lời chưa nói…

Hôm nay bạn “mặt sách” lại nhắc đến bài viết cách đây 3 năm trước mà bạn vợ đã chia sẻ cho, bây giờ ngẫm lại nhiều thứ vẫn đúng với giá trị của nó, chỉ có con người mình trưởng thành hơn thôi.

Ghi lại để nhớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.