• chuyện xứ Hà Lan

    Chuyện lái xe, phần 2: tôi đã học thực hành ra sao

    Ậm ừ mãi đến hôm nay mới có chút cảm xúc để ngồi viết phần này, nhất là hơn 1 tuần kể từ ngày thi rớt thực hành, mục đích chính là để cảm nhận sự khác biệt so với chuyện học lái xe ở Việt Nam năm 2011, thời điểm mình học và lấy bằng. Ngoài ra cũng là để chia sẻ cho mấy bạn ở Hà Lan những kinh nghiệm và tránh đi vào những sai lầm của người đi trước ^^ Thực tế việc học lái xe bên này thì chi phí về thời gian cũng như tiền bạc là khá nhiều, hỏi một số anh em…