• đây đó đó đây

    Vào bếp mần chi

    7 giờ 50 phút sáng thứ 2, hôm nay nhà mình ăn miến gà, hỏi vợ ăn ngon không, vợ bảo bữa nay phải trả lời là “bình thường”, vì lẽ bình thường là đã ăn ngon như thế…. tự bao giờ… 7 năm trước, vừa đặt chân đến xứ này được 2 hôm mình đã đi làm thêm cho một nhà hàng, ở nhà chưa bao giờ vào bếp, chưa từng đi chợ, chưa biết cầm dao, đùng một phát qua đây đi làm bếp và học mọi thứ từ đầu để tự mình đứng bếp trong quán là một trải nghiệm thú vị và rất giá trị mà…