văn thể mỹ

Ngày khác

Ngày khác Bức Tường Thử một hôm bước chân ra đường Đi lề bên kia khác thường Gọi café bên góc quán xa lạ Mua tờ báo mới thấy lần đầu Một ngày chẳng muốn để ai giống mình Mầu…

Tôi muốn…

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên Tôi muốn sống như loài hoa hiền Tôi muốn làm một thứ cỏ cây Vui trong gió và không ưu phiền Tôi muốn mọi người biết thương nhau Không oán ghét không gây…