Vợ dạy

Thấy được chữ “vợ dạy” của thằng bạn tag mình vào, định reply lại nhưng chắc không đủ chỗ nên thôi đành viết entry này. Đến hôm nay thì cũng hơn hai tháng cưới vợ rồi, biết bao nhiêu cảm xúc trước, trong và sau khi cưới cứ vui buồn lẫn lộn, hờn giận vu […]

You can feel her dedication in form of a Wife

(from facebook) Tomorrow you may get a working woman, but you should marry her with these facts as well. Here is a girl, who is as much educated as you are ; Who is earning almost as much as you do ; One, who has dreams and aspirations just as you have because she is […]

Scroll to top