• mạng in tờ nét

    Thi 1 và nhận được 5 chứng chỉ Linux quốc tế

    Cập nhật 27/12/2016: LPI và SUSE đã chấm dứt partnerships từ 30/08/2016 nên không thể lấy thêm được 3 chứng chỉ của SUSE. Vui lòng tham khảo Certification framework của SUSE tại đây. Hiện tại chỉ có thể đạt được 2 chứng chỉ CompTIA+ và LPI1.  Bài này rãnh rỗi ngồi viết trên forum của cơ quan, mà khổ nỗi chẳng được bao nhiêu mem vào forum, nên thôi quăng qua đây cho đỡ bị chìm xuống, heee… Nhiều người sẽ rất băn khoăn khi lựa chọn học và thi các chứng chỉ về Linux, không biết nên lựa chọn học cái nào (thường sẽ băn khoăn giữa CompTIA Linux+ và LPI1), trước…