học tập

Kỹ năng mềm, mềm ra sao ?

Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công Khoảng 80% nhà quản lý và nhà tuyển dụng than phiền nhân viên trẻ quá yếu kỹ năng mềm, lơ ngơ, không đáp ứng được yêu cầu công việc dù có bằng cấp rất tốt. Cũng có nhà quản trị cho rằng 80% sự thành công […]

Scroll to top