đọc xong rồi ngẫm

Cái thế giới này phức tạp vô cùng, đọc xong cũng chưa hiểu, đọc lại cũng chưa hiểu, ngẫm đi ngẫm lại chắc chi đã hiểu, heee