nhân

Trích: Nghiệp đen trắng, Quả trắng đen

Lời nói không là dao, Sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, Sao mắt thấy cay cay. Lời nói không là mây, Sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại, Nói với nhau nhẹ nhàng. Trích từ bài giảng “Nghiệp đen trắng, Quả trắng đen” của thượng tọa Thích Bửu […]

Scroll to top