open source

Thi 1 và nhận được 5 chứng chỉ Linux quốc tế

Cập nhật 27/12/2016: LPI và SUSE đã chấm dứt partnerships từ 30/08/2016 nên không thể lấy thêm được 3 chứng chỉ của SUSE. Vui lòng tham khảo Certification framework của SUSE tại đây. Hiện tại chỉ có thể đạt được 2 chứng chỉ CompTIA+ và LPI1.  Bài này rãnh rỗi ngồi viết trên forum của cơ quan, mà […]

9 thứ cần thực hiện sau khi cài đặt Ubuntu 9.04

Sau khi đã download và cài đặt Ubuntu 9.04, những thứ tiếp theo bạn cần thực hiện là gì? Cho Ubuntu vào ổ đĩa cứng của bạn chỉ là bước đầu tiên. Vẫn là tình trạng thô,chưa được gọt giũa. Để thực hiện tốt nhất những gì cho nó, bạn cần phải cấu hình và […]

Ubuntu 9.04 release

– Đúng theo lịch trình phát hành các phiên bản của Ubuntu, ngày 23/04/2009 phiên bản tiếp theo của Ubuntu 9.04 đã được phát hành. 1. Giới thiệu về Ubuntu 9.04: – Tên mã: Jaunty Jacklope – Phiên bản: 9.04 ( phát hành tháng 4 năm 2009 ) – Long Term Support: Không – Ngày […]

Scroll to top