linh ta linh tinh,  sống khỏe mỗi ngày

Đã học miễn phí, còn được tặng quà…

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Tin học VDC Training, học viên có cơ hội tham gia chương trình khuyến mại “ĐÃ HỌC MIỄN PHÍ, CÒN ĐƯỢC TẶNG QUÀ” để bốc thăm nhận các phần quà có giá trị lên đến 4.500.000 đồng từ VDC Training.

1. Hình thức tham gia

 • Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận phiếu bốc thăm nhận quà tặng. Phiếu bốc thăm hợp lệ là phiếu do VDC Training cấp và có các thông tin sau:
  • Họ và tên học viên
  • Mã số khóa học
 • Quy định tặng phiếu:
  • Học viên nữ hoàn thành khóa học sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm nhận quà tặng.
  • Học viên nam hoàn thành khóa học sẽ được tặng 02 phiếu bốc thăm nhận quà tặng.
  • Học viên nam nộp học phí trọn khóa trong tuần đầu tiên của khóa học sẽ được tặng thêm 01 phiếu bốc thăm nhận quà tặng.

2. Nguyên tắc bốc thăm

 • Chương trình bốc thăm được thực hiện sau khi khóa học kết thúc, thời gian và địa điểm bốc thăm do VDC Training ấn định.
 • Việc bốc thăm do VDC3 tổ chức và có sự tham gia của đại diện VDC Training và học viên.
 • Học viên tham gia khóa học nào thì chỉ được tham gia chương trình bốc thăm của khóa học đó.

3. Cơ cấu quà tặng

 • Đối với khóa học có số học viên nam từ 16 trở lên sẽ có 02 suất quà tặng cho khóa học đó, bao gồm:
  • 01 suất quà tặng là 100% phí thi chứng chỉ quốc tế.
  • 01 suất quà tặng là 100% học phí khóa học đó.
 • Đối với khóa học có số lượng học viên nam từ 15 trở xuống sẽ có 01 suất quà tặng cho khóa học đó là 100% phí thi chứng chỉ quốc tế.

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG

1. Phạm vi

 • Chương trình áp dụng đối với các khóa học: CCNA, MCSA và MCP.
 • Chương trình áp dụng đối với học viên đăng ký học với tư cách cá nhân, không áp dụng đối với học viên được cơ quan cử đi học.
 • Mỗi học viên có thể đăng ký một hoặc nhiều khóa học.

2. Thời gian áp dụng

Áp dụng với các khóa học có thời gian khai giảng từ ngày 18/05/2009 đến 31/08/2009.

III. THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Kết quả bốc thăm của mỗi khóa học sẽ được công bố sau khi kết thúc chương trình bốc thăm của khóa học đó, được thông báo trực tiếp cho học viên và công khai trên website: http://vdctraining.vn.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 • Điều kiện hoàn thành khóa học áp dụng theo quy định hiện hành của VDC Training.
 • Quà tặng là 100% học phí tương đương số tiền học viên thực nộp để tham gia khóa học đó (sau khi đã trừ các khoản khuyến mại khác).
 • Đối với quà tặng là 100% phí thi chứng chỉ quốc tế thì tại thời điểm bốc thăm quà tặng, giá trị quà tặng có thể thay đổi tùy theo quy định phí thi chứng chỉ quốc tế của Trung tâm khảo thí Pearson VUE và Prometric.
 • Trung tâm Tin học VDC Training có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của học viên. Quyết định của VDC Training là quyết định cuối cùng.

Nguồn: http://vdctraining.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=149:hocmienphiduoctangqua&catid=38:tin-tuc-su-kien&Itemid=66

Your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.