Cài đặt Virtual Server 2005 trên Windows 7

windows_7_by_janbannan
Chạy máy ảo trên Virtual PC 2007 không được mượt mà cho lắm, dùng liên tục trong khoảng 10 phút là gặp tình trạng con trỏ chuột giật giật, các tác vụ chạy chậm. Nên muốn chuyển sang cài Virtual Server 2005, với hi vọng có được hệ thống máy ảo chạy mượt mà hơn mà trên Windows 7.
Tưởng đơn giản, nhưng phải loay hoay mãi mới cài được. Bài viết này tổng hợp lại các thông tin đã tìm được trên internet và kinh nghiệm bản thân.
Có 3 điểm cần lưu ý:
– Các options cần chọn trong Internet Information Services.
– Chỉnh lại policy của Windows 7 để Application Compatibility Engine (ACE) không ngăn Virtual Server service (vssrvc.exe).
– Phải chạy bằng quyền root của hệ thống để cài đặt (user Administrator có sẵn của máy khi vừa cài xong hệ điều hành).
Và bây giờ là hướng dẫn chi tiết từng bước:

Bước 1: Cài các options trong Internet Information Services:

– Vào Control Panel > Programs and Features > Turn Windows Features on or off

– Mở mục Internet Information Services, chọn các tùy chọn sau:

  • Mục Web Management Tools: chọn tất cả.
  • Mục World Wide Web services:
    • Trong mục Application Development Features, chọn CGI.
    • Chọn mục Common HTTP Features, Health and Diagnostics, Performance Features.
    • Trong mục Security, chọn Basic Authentication, Request Filtering, URL Authorization, Windows Authentication.

Bước 2: Cấu hình policy trong Windows 7

– Vào Group Policy: trong command line, đánh lệnh: gpedit.msc

Vào Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Application Compatibility

– Enabled tất cả những setting bắt đầu bằng Turn off…

Vào Computer Configuration > Administrative Templates > System > Troubleshooting and Diagnostics > Application Compatibility Diagnostics

– Disabled tất cả các setting trong đó

– Vào command line, gõ lệnh: gpupdate

Chờ lệnh chạy xong thì bắt đầu cài đặt VS 2005 R2.

Bước 3: Cài đặt Virtual Server 2005 R2:

– Right click vào file cài đặt, chọn Run as Administrator.

– Theo các bước trong wizard để hoàn tất cài đặt.

– Cài đặt xong, vào console services (services.msc), xem có dịch vụ Virtual Server không, nếu thấy có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

Lưu ý: account để login vào Virtual Server 2005 Administration Website phải là account Administrator của máy. Dùng account khác đều không có quyền login vào, mặc dù đã được add vào group Administrators. Bắt đầu từ Windows Vista có sự phân biệt này, không phải như các hệ thống Windows trước đó (Windows XP, Windows 2003, Windows 2000), quyền hạn của các account thuộc nhóm Administrators là ngang nhau.

Xong nhớ update bản SP1 cho VS 2005 R2. Máy ảo chạy trên VS 2005 mượt hơn hẳn. Chạy thời gian lâu chẳng gặp vấn đề gì, lab vô tư.

Nguồn bài viết: Mr Nguyen Quoc Dung – Microsoft Vietnam

Cài đặt Virtual Server 2005 trên Windows 7

2 thoughts on “Cài đặt Virtual Server 2005 trên Windows 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top