văn thể mỹ

Today is my birthday

Hôm nay là sinh nhật, càng lớn càng thấy đơn giản và khác đi nhiều…

Điều mong đợi cũng đã đến và hạnh phúc.

Nhẹ nhàng & ấm áp.

Đây là tác phẩm của em yêu:* (cảm ơn em yêu rất nhiều vì rất bất ngờ)


One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.