văn thể mỹ

Ngày khác

Ngày khác
Bức Tường

Thử một hôm bước chân ra đường
Đi lề bên kia khác thường
Gọi café bên góc quán xa lạ
Mua tờ báo mới thấy lần đầu

Một ngày chẳng muốn để ai giống mình
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng
Tìm tòi để biết một chân dung lạ
Phác nét nơi nào từ dấu xăm

Oh. Một ngày khác
Đặt dấu chân vượt trên bụi vàng
Ai chọn lối khác
Để bước đi xa đám đông vội vã

Tại sao thế phân vân chi quá nhiều
Có cần hay không – khác thường
Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột
Thay nào ly bia đã nhạt

Để rồi chẳng lẫn được ai với mình
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng
Để rồi được biết một chân dung lạ
Dáng vóc tin vào từng bước đi

Oh. Một ngày khác
Đặt dấu chân nối qua tháng năm
Ai chọn lối khác
Để bước đi xa đám đông vội vã

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.