Lỗi cài đặt Windows 7 từ USB

Thỉnh thoảng lại có thời gian cài giúp anh chị em lại máy tính, tranh thủ note lại cái lỗi “Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition” khi cài từ usb.

Nguyên tắc là copy hết file cài đặt từ usb sang ổ cứng rồi set boot, sau đó cài từ ổ cứng. Một số máy thì có thể vào bios để set IDE/ATA mode thành AHCI là cài được Windows từ usb ngon lành, thử bước này trước nếu không được thì mới dùng cách sau. Trình tự như sau:

 1. Boot Hirent usb (hoặc tool gì tương tự) để format NTFS và set active partition cần cài win. Khởi động lại máy thì phân vùng cần cài là C:  [Lưu ý: có 1 số partition tools hoạt động không ổn định thì có thể dùng lệnh diskpart trong dos, xem hướng dẫn dưới cùng (***)]
 2. Chép hết file cài đặt windows từ usb (giả sử là ổ E:) vào ổ C: (hoặc ở trong dos thì dùng lệnh xcopy E: C: /e /h /k.
 3. Vào thư mục boot trong usb (E:) (lệnh cd boot)
 4. Tạo boot cho ổ C: bằng lệnh bootsect /nt60 C:
 5. Rút usb và khởi động cài đặt win từ HDD.
 6. Khi cài xong thì sẽ có 2 dòng lúc khởi động: 1 dòng là Windows, 1 dòng là Windows setup.
 7. Muốn xóa menu cài đặt từ bootscreen: Chạy cmd bằng quyền admin, lệnh bcdedit để thấy boot list. Tìm dòng Windows setup và copy cái identifier. Chạy bcdedit /delete {identifier}.
 8. Xong.

—-

***

 1. Boot phần cài windows từ USB, nhấn Shift+F10 để vào dos command.
 2. Gõ lệnh diskpart.exe rồi enter.
  1. Dùng lệnh list disk để xem ổ cứng (vật lý) nào cần cài.
  2. Giả sử ổ cứng vật lý là disk 0, thì gõ lệnh select disk=0. Chú ý cẩn thận nhé.
  3. Dùng lệnh list partition để xem phân vùng (logical partition) nào cần cài windows.
  4. Giả sử cần cài windows lên partition 1, dùng lệnh select partition=1 để chọn partition đó, cái này chú ý đúng partition chứ không nhầm thì mất hết dữ liệu ^^ (xem thông tin dung lượng, free space bao nhiêu, label…)
  5. Dùng lệnh active để set active partition đó.
  6. Format bằng lệnh format fs=ntfs quick
  7. Gán label bằng lệnh assign
  8. Khởi động lại nhé, giờ C: là actived partition và bootable rồi.
Lỗi cài đặt Windows 7 từ USB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top