Cisco giới thiệu CCNA 2016 (200-125)

1.    Tổng quan:

Cứ ba năm một lần, hãng Cisco lại có những thay đổi trong chương trình đào tạo CCNA của họ, với những kiến thức và kỹ năng được mở rộng, cập nhật một cách đáng kể dành cho cho các kỹ sư mạng. Ngày 17/05/2016 vừa rồi, Cisco đã công bố những thay đổi mới, nội dung CCNA lần này được tái cấu trúc để đáp ứng những công nghệ mới nhất. Phiên bản mới mang mã 200-125 cho phép các kỹ sư mạng hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của SDN (mạng điều khiển bởi phần mềm) và sự tích hợp những tài nguyên được ảo hóa khi triển khai ở mạng doanh nghiệp với quy mô lớn. 20/08/2016 là ngày cuối cùng để thí sinh dự thi CCNA và ICND1 cũ, đối với ICND2 cũ là 24/09/2016.

Những thay đổi tổng quan về mã thi được mô tả như bảng 1 sau:

ccna-new

(Bảng 1)

2.    Những thay đổi đối với ICND1:

Kỳ thi 100-101 ICND1 sẽ được thay thế bằng kỳ thi 100-105 ICND1. Chương trình học sẽ bao gồm 5 nhóm nội dung chính (thay vì như 7 trước đây), cụ thể như bảng 2 dưới:

ccna-newicnd1

(Bảng 2)

a.    Những chủ đề chính đã bị bỏ hoặc chuyển sang nội dung ICND2:
– OSPFv2 and OSPFv3
– Extended ACL’s
– Dual Stack
– Cisco Express Forwarding (CEF)

b.    Những chủ đề chính được thêm vào:
– RIPv2
– Syslog (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
– IOS Management (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
– IOS Licensing (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
– IPv6 foundation (static và default IPv6 routing)

3.    Những thay đổi đối với ICND2:

Kỳ thi 200-101 ICND2 sẽ được thay thế bằng kỳ thi 200-105 ICND2. Chương trình học sẽ bao gồm 5 nhóm nội dung chính, cụ thể như bảng 3 dưới:

ccna-newicnd2

(Bảng 3)

a.    Những chủ đề chính đã bị bỏ đi:
– IOS Management
– Syslog
– GLBP and VRRP (tuy nhiên nội dung HSRP vẫn còn giữ lại)
– Frame Relay
– Netflow
– IOS Licensing

b.    Những chủ đề chính được thêm vào:
– SPAN
– Extended ACLs
– MLP
– PPPoE
– QoS
– OSPF (từ ICND1 v2.0)
– EBGP
– External authentication (RADIUS/TACACS)
– Switch stacking
– Cloud computing
– API
– APIC-EM
– Intelligent WAN

Cisco giới thiệu CCNA 2016 (200-125)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top