Tự học CCNA 200-125, bắt đầu từ đâu? (tiếp theo và hết)

Việc chuẩn bị tốt sẽ dẫn đến một kết quả tốt, tuy nhiên trong quá trình học CCNA cũng sẽ có nhiều lúc người học bị xao nhãng (nhất là những bạn tự học). Do đó trong plan từ đầu nên dành những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi trí óc cũng như để backup cho những ngày “học-không-nổi” hoặc có những việc đột xuất bất ngờ khác, thông thường thì nên cộng thêm 10-15% tổng thời lượng. Để quá trình tự học được kết quả tốt, các bạn nên chuẩn bị những thứ sau:

1. Xác định khả năng của mình, có thực sự đủ đam mê và kiên nhẫn để theo món này hay không, nếu có thì vào trang Cisco Learning và tìm hiểu về hệ thống đó, CCNA là gì, có bao nhiêu track, nội dung toàn thể bao gồm những gì, 10 lý do vì sao nên chọn CCNA…bla..bla.

2. Xác định tài liệu học lý thuyết, trang thiết bị để thực hành (vui lòng xem lại 2 bài tự học, 1 bài nói về GNS3 của mình trong blog này)

3. Lên kế hoạch học tập tùy theo khả năng và thời gian cho phép. Thông thường thì một người tự học mất khoảng từ 6 đến 9 tháng để học.

4. Theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện theo đó và điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.

– Đây là ví dụ về CCNA planner cho ICND1 của Cisco Press, bạn có thể tham khảo. Link

Tự học CCNA 200-125, bắt đầu từ đâu? (tiếp theo và hết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top