ubuntu

Manual update Filezilla on Ubuntu 18

Update: After extracting the files to any location (location does not matter, FileZilla can detect its own installation prefix), you can start the program using the filezilla executable in the bin/ subdirectory  (wiki.filezilla) Or compile FileZilla from source: Download and uncompress the downloaded file. tar -vxjf FileZilla_3.38.1_x86_64-linux-gnu.tar.bz2 Go to the newly extracted folder and install the missing libpng16 that FileZilla is requesting: Ubuntu […]

GNS3 và những điều ghi nhớ

Sau một hồi thử nghiệm GNS3 (ver 1.5.3) trên Windows 10 cũng như Ubuntu thì mình cũng ghi chú lại một số thứ cần nhớ để sau này nhỡ có cài máy lại thì khỏi quên. 1. Một công cụ tuyệt vời để làm lab phục vụ việc học CCNA/CCNP/CCIE với giá 0$ khi so […]

9 thứ cần thực hiện sau khi cài đặt Ubuntu 9.04

Sau khi đã download và cài đặt Ubuntu 9.04, những thứ tiếp theo bạn cần thực hiện là gì? Cho Ubuntu vào ổ đĩa cứng của bạn chỉ là bước đầu tiên. Vẫn là tình trạng thô,chưa được gọt giũa. Để thực hiện tốt nhất những gì cho nó, bạn cần phải cấu hình và […]

Ubuntu 9.04 release

– Đúng theo lịch trình phát hành các phiên bản của Ubuntu, ngày 23/04/2009 phiên bản tiếp theo của Ubuntu 9.04 đã được phát hành. 1. Giới thiệu về Ubuntu 9.04: – Tên mã: Jaunty Jacklope – Phiên bản: 9.04 ( phát hành tháng 4 năm 2009 ) – Long Term Support: Không – Ngày […]

Scroll to top